We hebben in hun pastorale bediening binnen de Ark Jan en Greetje op een zeer plezierige manier leren kennen. Ze geven waardevolle begeleiding aan mensen met relatieproblemen en ook aan stellen die op weg zijn naar een huwelijk. Ze stellen juist die vragen waardoor mensen zelf tot antwoorden komen en hier mee aan de slag kunnen gaan. Tijdens huwelijksdiensten blijkt ook zeker de creativiteit van Jan en Greetje door een persoonlijk noot aan de dienst toe te voegen. Jan en Greetje zijn inspirerend; met liefde voor God en mensen. Ook binnen het oudstenteam hebben we Jan leren kennen als iemand die gedreven, plichtsgetrouw en met een rijk bestuurlijk inzicht leiding heeft gegeven aan onze gemeente. Op de gebieden gemeenteopbouw, onderwijs en pastoraat voelt hij zich als een vis in het water.

Meta & André Karst , Assen