Vanaf 2004 tot en met 2010 heeft Jan Hofman onze gemeente als voorganger gediend. Daarbij heeft hij blijk gegeven van doorzettingsvermogen en standvastigheid. Elke gemeente heeft zijn bijzonderheden zo ook de onze, deze heeft Jan gezien, er rekening mee gehouden en waar nodig aangepast. Gods Geest brengt de voorganger die de gemeente op dat moment nodig heeft. Na ruim 6 jaar heeft hij plaats gemaakt voor de volgende fase, waarin wij door konden gaan met dat, wat hij ons in volle overtuiging heeft gebracht. Graag wensen wij hem dan ook van harte Gods zegen, wijsheid en gezondheid toe, zodat hij en Greetje nog velen behulpzaam kunnen zijn.

Raad en bestuur Vrije Zendings-Gemeente Ossenzijl