Wel of niet scheiden?

spanningen in je relatie

In 2013 lag volgens het CBS het scheidingspercentage op ruim 38% (dat is meer dan een derde). Hierin zijn niet meegenomen de afgebroken samenlevingsvormen. In 55% van de echtscheiding waren minderjarig kinderen betrokken. Ca. 70.000 kinderen zijn slachtoffer, waarvan 25% levenslange gevolgen ondervindt. Deze cijfers zijn de laatste twee jaar nog verder gestegen. 10 reden […]

Hoe verloopt een conflictbemiddeling

Een bemiddelingsgesprek verloopt via een vast patroon dat de mediator goed bewaakt. In het eerste gesprek wordt een mediationovereenkomst ondertekend, die de deelnemers vier tot vijf dagen vooraf hebben ontvangen. De mediator hakt geen knopen door, maar begeleidt het proces waarin de deelnemers samen het conflict tot een voor hen goede oplossing trachten te brengen. […]