Categorie archieven: Vertrouwenspersoon

De kerk, een integer en veilige plaats?

Integer en veilig? Bij een kerk als veilige plaats denk je al gauw aan de veiligheidseisen en wetgeving zoals brandveiligheid, Arbowetgeving etc. Je denkt daarbij niet zo snel aan ongewenst gedrag of seksueel misbruik. Daarom noemen we een kerk die hier aandacht aangeeft liever ‘integer’ in plaats van veilig. De kerkelijke gemeente hoort een integere, […]

Is integriteit bespreekbaar?

Integriteit is een begrip dat wordt geïnterpreteerd als een ethische kwaliteit. Zij kan verwijzen naar zowel de organisatie als naar betaalde of vrijwillige medewerkers. Immers, iedereen kan zo maar in situaties komen waarin keuzes gemaakt moeten worden en waarin het moeilijk kan zijn vast te houden aan zowel (professionele) idealen als aan persoonlijke overtuigingen. In […]

Omgaan met teleurstellingen

omgaan met teleurstellingen

Er is denk ik niemand die kan zeggen: Ik heb nog nooit teleurstellingen meegemaakt. Na angst en boosheid is teleurstelling de negatieve emotie die we het meest tegenkomen. Ieder mens is weleens ontmoedigd en terneergedrukt geraakt door mislukkingen of omdat dingen heel anders gingen dan dat verwacht was. Het maakt een groot verschil of teleurstellingen […]