Conflictbemiddeling en mediation

Heb je te maken met een conflict vanwege een verschil van mening, misverstand of een andere reden? Als escalatie dreigt, zijn mediation en/of conflictbemiddeling zinvol.

Conflicten, wie komt ze niet tegen? Een dergelijk geschil kan leiden tot verwijten, onbegrip en pijn. Of zelfs tot de desastreuze gevolgen van totale verwijdering.

Als gecertificeerd ADR-mediator sta ik naast beide partijen en trekken we samen op. Eenheid Geeft Kracht richt zich vooral op:

  • Persoonlijke conflicten
  • Conflicten binnen kerk en christelijke organisatie

De ervaring leert dat hoe eerder men een conflict signaleert en hulp vraagt, schade en kosten worden bespaard. Met andere woorden: laat een conflict niet escaleren in strijd, maar trek vroegtijdig aan de bel, dit bespaart pijn en moeite.

Bemiddelingsgesprekken tussen partijen

Vanuit de missie van Eenheid Geeft Kracht, dat je bent gemaakt voor verbondenheid met de ander, wil ik samen met je zoeken naar verbindingen en herstel.

Deze conflictbemiddeling is op meerdere manieren mogelijk. De meest geëigende manier is het voeren van bemiddelingsgesprekken tussen partijen.

Alvast meer weten over onze werkwijze en tarieven? Download hier de PDF ‘Werkwijze Conflictbemiddeling’.

Ik heb Jan leren kennen als een zeer betrokken, enthousiaste persoon die als voorzitter van de Ondernemingsraad van Home Base Support een cruciale rol heeft gespeeld bij een bestuurscrisis; met oog voor de belangen van de organisatie, maar ook voor die van mensen.”

Chr. Van den Berg, Scherpenzeel, adviseur van ondernemers in financiële nood