Er is denk ik niemand die kan zeggen: Ik heb nog nooit teleurstellingen meegemaakt. Na angst en boosheid is teleurstelling de negatieve emotie die we het meest tegenkomen. Ieder mens is weleens ontmoedigd en terneergedrukt geraakt door mislukkingen of omdat dingen heel anders gingen dan dat verwacht was.

Het maakt een groot verschil of teleurstellingen ons kapot maken, of dat ze ons op een hoger plan brengen.

Er zijn teleurstellingen die met personen te maken hebben en teleurstellingen die het gevolg zijn van tegenvallende resultaten. Ook komen we mensen tegen die teleurgesteld zijn in God.

Teleurstellingen, verlangens en verwachtingen

8 blokken 1Verschillen in beleving van teleurstellingen hebben te maken met verlangens en verwachtingen die er, vaak onbewust, aan voorafgaan. Je kunt dit proces vergelijken met een blokkentorentje. Het onderste blok staat voor twee algemeen menselijke, psychische verlangens. Ze zijn bij ons, door de Schepper, van oorsprong ingegeven, zoals het verlangen naar:

  1. ontvangen en geven van liefde, begrip en geborgenheid.
  2. nut en beheersing, ergens goed in zijn, gekoppeld aan het krijgen en geven van respect en waardering.

Bij vrouwen ligt over het algemeen het accent meer bij het eerste punt, bij mannen het tweede. Het wordt dan ook begrijpelijk dat verwachtingen en teleurstellingen bij echtparen vaak niet parallel lopen. De man die teleurgesteld vaststelt dat zijn werkzame jaren voorbij gevlogen zijn (nut) heeft misschien een vrouw die ernaar uitziet dat hij gezellig om haar heen zal zijn (geborgenheid).

Verlangens zijn zo basaal dat je er vaak geen erg in hebt. Worden we ze bewust dan doen ze je beseffen hoe kwetsbaar en algemeen menselijk je in feite bent. Dat besef is natuurlijk niet altijd even leuk.

Teleurstelling, het derde blokje, overkomt ons wanneer wij te hoge of verkeerde verwachtingen 8 Verlangs en verwachtingenvan iets of iemand hebben. We stellen, misschien onbewust, te hoge eisen aan onszelf of aan anderen. We communiceren om diverse redenen onze verwachting maar moeilijk. Het valt op dat er vaak van uitgegaan wordt dat de ander het wel weet. Hoe belangrijker iemand die ons heeft teleurgesteld in onze ogen is, hoe pijnlijker de teleurstelling is. Als degene waar we het meest van houden ons teleurstelt, is vaak de wond het diepst.

Teleurstellingen ervaren wij vaak als afwijzing.

Door teleurstellingen wordt vaak een bepaald vertrouwen geschaad. Als we teleurgesteld zijn ondermijnt dit onze vertrouwensband.

Als wij toelaten dat de teleurstellingen ons leven gaan bepalen dan leggen we het probleem bij iemand of iets anders. Maar dat is niet reeel. Niet de teleurstellingen bepalen ons leven, maar de manier waarop wij8 eigen verantwoordelijkheid daarop reageren. Heel vaak worden wij, in ons gevoelsleven en in ons gedachteleven, door de teleurstelling in beslag genomen: Wij voelen ons erdoor afgewezen. We gaan helemaal op in het feit, dat wij ons rot voelen. Wij worden zo op onszelf gericht en kunnen zo passief worden zodat wij er niet aan toekomen, om ons af te vragen: Hoe en waaruit kan ik reageren op deze teleurstelling?

Laat niet toe, dat teleurstellingen je kapot maken, maar laten ze je op een hoger plan brengen!

Een paar tips:

8 kop foto

  1. Herken en erken de teleurstelling in je even.
  2. Verdring ze niet maar ga er vanuit jezelf op een eerlijke manier mee om.
  3. Wees eerlijk over je verlangens en verwachtingen en communiceer ze.
  4. Aanvaard dat niet iedereen aan je verlangens en verwachtingen kan voldoen. Wanneer je ze uitgesproken hebt dan kun je ze bijstellen, wat teleurstelling voorkomt.
  5. Overdenk je verlangens en verwachtingen en teleurstellingen met je Schepper. Hij kent je beter dan wie ook en Hij wil vrede geven.

Wanneer je die weg, al dan niet met hulp, gaat wandelen dan komt het accent niet te liggen op wat je teleurstelt, of op degene die je teleurstelt, maar op: hoe je met teleurstellingen om mag leren gaan en hoe je daarop kunt reageren.

Hulp en/of advies nodig? Neem vrijblijvend contact op.