Over mij

Eenheid Geeft Kracht is een initiatief van Jan Hofman, daarbij gesteund door zijn vrouw Greetje. Daarin werken we graag samen met anderen die onze missie en visie ondersteunen. Binnen kerkelijke gemeenten ben ik als freelance kerkelijk werker en Extern vertrouwenspersoon inzetbaar.

Jan en Greetje HofmanMijn motivatie vind ik in Johannes 17 waar mijns inziens onder andere tot uiting komt dat de zingeving van ons bestaan een prachtig doel heeft. Tegelijk laat het zien dat het de bedoeling is dat mensen elkaar ondersteunen en aanvullen.

Mijn visie is: dat mensen zijn gemaakt voor verbondenheid met zichzelf en de ander.

Mijn missie is: verbindingen tussen en in mensen te zoeken en te leggen om in harmonie te leven.

We leven in een wereld waarin onder andere veel psychosomatische klachten sterk aanwezig zijn. De oorzaak daarvan is vaak dat onze emotionele gevoelens zich uiten in allerlei lichamelijk klachten. Dat kan ook gebeuren doordat wij een conflict of een verdrietige, stressvolle of angstige situatie meemaken. Of in het onderbewustzijn aanwezige trauma’s en onverdraaglijke gedachten worden getriggerd (aangeraakt). Hierdoor kunnen we in onbalans komen, waar we alleen niet meer uit komen en waar we hulp bij nodig hebben.

Het christelijk geloof en de lijdende mens zijn wat mij betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit het geloof in een levende Heer wil ik in uw situatie, vanuit hoop, met u op zoek gaan. Ik wil eraan werken om weer voldoende draagkracht en veerkracht te vinden om met uw problemen om te gaan en vrede te vinden met uzelf, met anderen en met God. Dit kan zijn bij conflicten, meer en minder vreugdevolle gebeurtenissen in het actieve leven, maar ook wanneer het levenseinde nadert.

Over Jan Hofman

Jan Hofman is geboren op 23 februari 1953 in Winsum (Gr) en woont samen met zijn vrouw in Assen. Tijdens zijn werkzaamheden als landelijk voorlichter van een fondswervende organisatie heeft hij een HBO-theologieopleiding gevolgd en is hij enige jaren parttime voorganger geweest in een gemeente. Vanaf september 2011 werkt hij als freelancer.

Hij is LVV erkend Vertrouwenspersoon, gediplomeerd life-coach en ADR-gecertificeerd mediator. Daarnaast heeft hij cursussen gevolgd op het gebied van huwelijkspastoraat en verlies- en rouwpastoraat. Vanuit zijn christelijke levensovertuiging is het zijn passie om met mensen op weg te gaan, verbindingen te zoeken en te leggen om in harmonie te leven. Daarbij wordt hij geïnspireerd en gemotiveerd door het verhaal van God, die vanuit liefde omziet naar mensen, naast hen wil staan en met hen op weg gaat. Zijn vrouw Greetje ondersteunt hem in vele opzichten en is vanuit haar opleiding in contextuele therapie een aanvulling in de gesprekken. Vanuit hun eigen levenservaring en opleiding willen zij naast u staan en met u optrekken om richting en/of invulling te zoeken in uw situatie.