Aanbevelingen

Graag beveel ik Jan Hofman bij u aan. Hij is een nuchtere en gedreven professional, hij houdt van mensen en verbinden, komt zijn afspraken na en zet zich volledig in vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel. ‘You see what you get’.

Cor Louwerse, Ermelo

Van dichtbij heb ik gezien en ervaren hoe Jan, gedreven door zijn passie en liefde voor God en mensen, anderen bijstaat en helpt. Als gebeurtenissen, meningen of inzichten binnen een relatie, team of kerk wrijving geven of mensen uit elkaar dreigt te drijven, helpt Jan op betrokken en professionele wijze bij het zoeken naar wat verbind en bij elkaar houdt. Hierbij gaat Jan confrontaties niet uit de weg maar gebruikt hij dit om mensen beter te laten verstaan wat de ander zegt en bedoelt. Zo creëert hij ruimte voor elkaars mening en inzicht waardoor er een weg ontstaat waarop men samen verder kan gaan. Mooi is om te zien dat Jan hierbij het geloof in Jezus Christus op gewone, ontspannen wijze combineert met een nuchtere en praktische kijk op de gang van zaken in het leven van mensen, teams en kerken.

Jan Brouwer, pastoraal werker

We zijn dankbaar dat we via Eenheid Geeft Kracht, door Jan en Greetje, het begrip en de ondersteuning hebben gevonden bij het verwerken van het verlies van onze (schoon)moeder. Een heel duidelijk verhaal gehad hoe de rouw in elkaar steek en hoe je ermee om kunt gaan. Ook werd duidelijk hoe je de verschillende fases kunt herkennen bij jezelf of bij je partner en hoe je daarop kun anticiperen. Het is raar gezegd maar wij bevelen hen van harte bij u aan.

Familie A.J. Roessink, Finsterwolde

Tijdens onze gezamenlijke jaren bij Koninklijke PIT Pro Rege heb ik Jan Hofman leren kennen als een warm persoon, zeer bedreven en uiterst betrouwbaar. Jan kan goed luisteren. Op zo’n manier luisteren, dat hij daarna op objectieve wijze de gevoelige punten weet te benoemen. Dat kan soms confronterend zijn, maar dat brengt ook oplossingen dichterbij. Van Jan heb ik geleerd dat je soms ook niets hoeft te zeggen…dat luisteren en ‘er zijn’ alleen al troost kan bieden. Hoewel overduidelijk is dat Jan wordt gedreven door een persoonlijk geloof en zijn vertrouwen op Jezus Christus, wordt hij daarin nooit ‘prekerig’. Integendeel: hij weet mensen, ook als ze weinig of niets met het geloof hebben, in het hart te raken en hoop te geven. Dat maakt dat hij daadwerkelijk een bruggenbouwer in hart en nieren is.

AB te Apeldoorn

Tot 2x toe hebben wij als familie een beroep mogen doen op Jan Hofman. In 2009 hebben wij afscheid moeten nemen van onze moeder na een zeer kort ziekbed. Mijn vader kende Jan via zijn werk. Tijdens het ziekbed van moeder is Jan een hele grote steun voor ons, maar vooral ook voor onze vader geweest. Waar Jan nodig was kon je op hem rekenen. Jan heeft ook met ons de uitvaartdienst geregeld waarin veel ruimte was voor wat wij als nabestaanden wensten. In 2011 bleek onze vader wederom longkanker te hebben. Omdat er gelukkig nog steeds een goed contact was tussen vader en Jan was Jan snel op de hoogte dat het niet goed zou gaan aflopen. Ook in deze zware periode is Jan onze grote steun geweest. Jan gaf mijn vader kracht om nog dingen te doen. Voor ons als kinderen en kleinkinderen is hij ontzettend belangrijk geweest en is hij nog steeds. De dagen rondom kerst en oud en nieuw zijn voor ons emotionele dagen, moeder overleed op 29 december en vader op 30 december. Op die dagen denk je ook terug aan wat Jan voor ons gedaan heeft. In 1 woord geweldig. Ik kan niet zeggen of het ons gelukt zou zijn zonder Jan, dat weet ik, niet maar wij hadden het grote geluk dat Jan ons heeft bijgestaan. Jan bedankt voor alles en je zult altijd een deel van ons leven zijn.

J de B –P te Apeldoorn

Ik heb Jan leren kennen als een zeer gedreven, betrokken en harde werker. Wanneer Jan ergens voor gaat, gaat hij er 100% voor. Jan heeft een uitgesproken mening die hij niet onder stoelen of banken steekt. Daarin is hij zeer betrouwbaar, wat hij tegen de een zegt, zegt hij ook tegen de ander. Jan heeft geen verborgen agenda en is ook niet bang om de confrontatie aan te gaan. Jan beschikt over veel mensenkennis, weet bij een ieder de vinger op de zere plek te leggen en op een positieve manier feedback te geven. Daarnaast kan Jan goed luisteren, relativeren en beschikt hij over een goed gevoel voor humor!

LM van Gemert (directie secretaresse Home Base Support )

We hebben in hun pastorale bediening binnen de Ark Jan en Greetje op een zeer plezierige manier leren kennen. Ze geven waardevolle begeleiding aan mensen met relatieproblemen en ook aan stellen die op weg zijn naar een huwelijk. Ze stellen juist die vragen waardoor mensen zelf tot antwoorden komen en hier mee aan de slag kunnen gaan. Tijdens huwelijksdiensten blijkt ook zeker de creativiteit van Jan en Greetje door een persoonlijk noot aan de dienst toe te voegen. Jan en Greetje zijn inspirerend; met liefde voor God en mensen. Ook binnen het oudstenteam hebben we Jan leren kennen als iemand die gedreven, plichtsgetrouw en met een rijk bestuurlijk inzicht leiding heeft gegeven aan onze gemeente. Op de gebieden gemeenteopbouw, onderwijs en pastoraat voelt hij zich als een vis in het water.

Meta & André Karst , Assen

Een Indiaans gezegde luidt: “ Zeg niets over je broeder, voordat je vele mijlen in zijn mocassins hebt gelopen” Jan en Greetje Hofman zijn ervaringsdeskundigen en hebben het leven met al zijn ups en downs beleeft. Daarbij heeft God hun zijn Geest gegeven. Zodoende zijn ze in staat om mensen bij te staan, bruggen te bouwen en begrip te hebben voor onbegrip. Van harte aanbevolen.

Joop en Ina Post, Steenwijk

Vanaf 2004 tot en met 2010 heeft Jan Hofman onze gemeente als voorganger gediend. Daarbij heeft hij blijk gegeven van doorzettingsvermogen en standvastigheid. Elke gemeente heeft zijn bijzonderheden zo ook de onze, deze heeft Jan gezien, er rekening mee gehouden en waar nodig aangepast. Gods Geest brengt de voorganger die de gemeente op dat moment nodig heeft. Na ruim 6 jaar heeft hij plaats gemaakt voor de volgende fase, waarin wij door konden gaan met dat, wat hij ons in volle overtuiging heeft gebracht. Graag wensen wij hem dan ook van harte Gods zegen, wijsheid en gezondheid toe, zodat hij en Greetje nog velen behulpzaam kunnen zijn.

Raad en bestuur Vrije Zendings-Gemeente Ossenzijl

Jan is erg betrokken, kan zich goed in leven in de beleving wereld van de cliënt en is deskundig en heeft oog voor de mens en zijn schepper.

Geert Sijbring

Ik ken Jan als een geduldige man, die met zijn vragen diep in interpersoonlijke conflicten weet door te dringen zonder daarbij partij te kiezen. Hij houdt de gesprekken in het rechte spoor zonder onnodige afdwalingen. Hij weet met de aanwezigen de wil tot herstel en verzoening te vinden en maximaal te benutten.

Gerard Wassink

Samen met mijn partner mochten wij de cursus “Op weg naar Samen” volgen ter voorbereiding van ons voorgenomen huwelijk omdat wij hierin wilden investeren en nadenken wat het huwelijk voor ons inhoudt. Dit gaf u samen met uw vrouw; ik kijk terug op een leerzame tijd doordat we vragen kregen die “prikkelend” werkten en wij ook daarna erover in gesprek zijn gegaan.r

Door ons eigen inbreng maar door jullie herkenbare situaties/gedachten/gevoelens te benoemen – met name verschil tussen man en vrouw – elkaar hierdoor nog meer kunnen begrijpen. Jullie gingen samen met ons op pad; al luisterend maar ook scherpe observaties maakte dat ik geboeid was wat er gebeurt. Vooral wat er aan interactie gebeurt tussen man en vrouw.r

We kregen vanuit -christelijke visie- bouwstenen aangereikt over het huwelijk. Mocht ik of wij in de toekomst uw hulp nodig zijn, dan zal ik zeker bij u aankloppen voor gesprek/advies.r

Hartelijk dank!

Deborah Hellingwerf