Praktisch

Voor je een afspraak wilt maken om kennis te maken, heb je misschien behoefte aan nog wat praktische informatie over:

Hieronder vind je voor zover mogelijk deze informatie. Wanneer er nog vragen overblijven, aarzel dan niet om contact op te nemen. Meer weten over Eenheid Geeft Kracht? Bekijk dan de pagina ‘Over ons‘.

Mijn werkwijze

Per dienst zijn er verschillende werkwijzen, maar altijd geldt:

 • We gaan uit van gesprekken van één tot anderhalf uur.
 • Het eerste kennismakingsgesprek van één uur is vrijblijvend en gratis (met uitzondering van conflictbemiddelingsgesprekken).
 • Tijdens dit eerste gesprek bepalen we samen of een vervolg zinvol is.
 • Freelance geestelijke verzorging: in overleg met betrokkenen.

Freelance Geestelijk Verzorger

Persoonlijk

Het kan zijn dat u, om wat voor redenen dan ook, geen band meer hebt met de kerk maar toch behoefte hebt aan geestelijke zorg. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een aanstaande trouw- of rouwdienst of u wilt gewoon uw hart luchten. Ook dan is een freelance geestelijk verzorger een goede optie.

Kerken/gemeenten

In veel kerkelijke gemeenten wordt de pastorale zorg gedaan door de leden van de gemeente en/of de predikant/voorganger. Door de drukte van alle dag is het niet eenvoudig pastorale zorg te leveren in situaties waar meer nodig is. Wanneer er geen predikant c.q. voorganger is, of er is tijdgebrek, dan kan de pastorale zorg voor ouderen of hen die ongeneeslijk ziek zijn een te grote belasting worden. In deze fases van het leven kunnen levensvragen naar boven komen waar een eigen weg in moet worden gevonden. Er is dan vaak behoefte om het hart te luchten. Vanuit Eenheid Geeft Kracht wil ik naast mensen staan en helpen om de gedachten en gevoelens te ordenen.

Verzorgingstehuizen

Vanwege de bezuinigingen hebben verzorgingstehuizen vaak niet meer de beschikking over een vaste geestelijke verzorger. Dan is een freelance geestelijk verzorger een goed alternatief.

Vanuit de kerneigenschappen goed kunnen luisteren, oprechte belangstelling in de ander, bewogenheid en innerlijk betrokkenheid bieden we hulp aan een ieder die daar behoefte aan heeft, ongeacht de persoonlijke levensovertuiging. Deze zorg gaat samen met zingeving door mee te leven, en te helpen om beter met het leven om te gaan.

LVV erkend Vertrouwenspersoon

Hieronder geven we een leidraad hoe we graag als extern vertrouwenspersoon met uw kerk, stichting of organisatie in gesprek en aan het werk willen gaan.

 1. Een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek met de leiding of bestuur.  In dit gesprek wordt over en weer verkend in hoeverre samenwerking mogelijk is en welke beletsels er voor een extern vertrouwenspersoon kunnen zijn om het werk als externe vertrouwenspersoon te doen. In dit gesprek bespreken we samen de taken, activiteiten en positie etc. binnen de organisatie en de kosten.
 2. Vanuit het kennismakingsgesprek stellen we samen een (jaar) contract op.

Een jaarcontract is maatwerk en afhankelijk van de grootte, wensen, problematiek.

Conflictbemiddeling / mediation

Hebt je een conflict, neem dan contact met ons op voor informatie over conflictbemiddeling c.q. mediation. Het is goedkoper dan een rechtszaak aanspannen. Het proces gaat volgens de onderstaande stappen.

 • Allereerst moet je met degene waarmee je een conflict hebt afspreken om mediation toe te passen. De informatie over conflictbemiddeling op onze site kan je daarbij helpen.
 • Hierna hebben we een intakebijeenkomst. Het is belangrijk om je daarop van tevoren goed voor te bereiden. Je krijgt daarover informatie als de afspraak is gemaakt.
 • Als duidelijk is waar het conflict precies om draait en als helder is geworden welke belangen er bij iedere deelnemer spelen, begeleidt de mediator je bij het zoeken naar een oplossing die voor allen aanvaardbaar is. De mediator stimuleert cliënten daarbij in het bedenken van zo veel mogelijk alternatieven.
 • Is die oplossing eenmaal gevonden, dan wordt schriftelijk vastgelegd hoe cliënten hun geschil zullen oplossen.
 • Die afspraken worden vervolgens vervat in een vaststellingsovereenkomst, die door cliënten wordt ondertekend. Deze overeenkomst is juridisch bindend, dus cliënten moeten zich daaraan houden.

Zie ook het artikel: Hoe verloopt een conflictbemiddelingsgesprek op deze site.

Tarieven

Ik geloof dat God ons een bediening heeft gegeven en dat die bediening binnen het bereik van ieder moet liggen, zonder dat geld daarbij een barrière vormt. Er kunnen persoonlijke omstandigheden zijn waardoor de genoemde tarieven te hoog zijn. Ik ben dan bereid om samen te kijken naar een redelijke overeenkomst die recht doet aan beide partijen. In het eerste gesprek maken we hier afspraken over.

Onze kosten worden voor zover ik weet niet vergoed door een zorgverzekeraar.

Hieronder onze tarievenlijst.

Freelance geestelijke verzorger

 • Bij Eenheid Geeft Kracht thuis:
  • Kennismakingsgesprek 1 uur: Gratis
  • Per gesprek:€ 60,00 per uur
 • Bij cliënt aan huis:
  • Kennismakingsgesprek 1 uur :Gratis (alleen reiskosten á € 0,29 per km)
  • Per gesprek: € 65,00 per uur (excl. reiskosten)
 • Kerken en instellingen:
  • Hiermee gaan we graag in gesprek over de financiële mogelijkheden

Vertrouwenspersoon

De kosten zijn afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de kerk, stichting of organisatie waarbij we uitgaan van dezelfde vergoeding als bij mediation.  

Conflictbemiddeling / mediation

Mijn tarief is € 60,00 euro per uur, of € 85,00 per dagdeel excl. reiskosten en eventuele huur van een locatie.

Lees verder: Over ‘Eenheid Geeft Kracht’.