Over ons

Eenheid Geeft Kracht is een initiatief van Jan Hofman, daarbij gesteund door zijn vrouw Greetje. Daarin werken we graag samen met anderen die onze missie en visie ondersteunen. Binnen kerkelijke gemeenten zijn we ook als freelance kerkelijk werker inzetbaar, bijvoorbeeld in ouderenzorg, pastoraat op maat, conflictbemiddeling, etc.

Onze motivatie vinden we in Johannes 17 waar ons inziens onder andere tot uiting komt dat de zingeving van ons bestaan een prachtig doel heeft. Tegelijk laat het zien dat het de bedoeling is dat mensen elkaar ondersteunen en aanvullen.

Onze visie is: dat mensen zijn gemaakt voor verbondenheid met zichzelf en de ander.

Onze missie is: verbindingen tussen en in mensen te zoeken en te leggen om in harmonie te leven.

We leven in een wereld waarin onder andere veel psychosomatische klachten sterk aanwezig zijn. De oorzaak daarvan is vaak dat onze emotionele gevoelens zich uiten in allerlei lichamelijk klachten. Dat kan ook gebeuren doordat wij een conflict of een verdrietige, stressvolle of angstige situatie meemaken. Of in het onderbewustzijn aanwezige trauma’s en onverdraaglijke gedachten worden getriggerd (aangeraakt). Hierdoor kunnen we in onbalans komen, waar we alleen niet meer uitkomen en waar we hulp bij nodig hebben.

Het christelijk geloof en de lijdende mens zijn wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit het geloof in een levende Heer willen wij in uw situatie, vanuit hoop, met u op zoek gaan. We willen eraan werken om weer voldoende draagkracht en veerkracht te vinden om met uw problemen om te gaan en vrede te vinden met uzelf, met anderen en met God. Dit kan zijn bij conflicten, meer en minder vreugdevolle gebeurtenissen in het actieve leven, maar ook wanneer het levenseinde nadert.

Over Jan Hofman

Jan en Greetje Hofman Jan Hofman is geboren op 23 februari 1953 in Winsum (Gr) en woont samen met zijn vrouw in Assen. Tijdens zijn werkzaamheden als landelijk voorlichter van een fondswervende organisatie heeft hij een HBO-theologieopleiding gevolgd en is enig jaren parttime voorganger geweest in een gemeente.

Ook is hij gediplomeerd life-coach en ADR-gecertificeerd mediator. Daarnaast heeft hij cursussen gevolgd op het gebied van huwelijkspastoraat en verlies- en rouwpastoraat. Vanuit zijn christelijke levensovertuiging is het zijn passie om met mensen op weg gaan, verbindingen te zoeken en te leggen om in harmonie te leven. Daarbij wordt hij genspireerd en gemotiveerd door het verhaal van God die vanuit liefde omziet naar mensen, naast hen wil staan en met hen op weg gaat. Zijn vrouw Greetje ondersteunt hem in vele opzichten en is vanuit haar opleiding in contextuele therapie een aanvulling in de gesprekken. Vanuit hun eigen levenservaring en opleiding willen zij naast u staan en met u optrekken om richting en/of invulling te zoeken in uw situatie.

Bent u benieuwd wat anderen over Eenheid Geeft Kracht zeggen

Of bekijk de pagina Praktische informatie.