Praktisch

Voor je een afspraak wilt maken om kennis te maken, heb je misschien behoefte aan nog wat praktische informatie over:

Hieronder vindt u voor zover mogelijk deze informatie. Wanneer er nog vragen overblijven, aarzel dan niet om contact op te nemen. Meer weten over Eenheid Geeft Kracht? Bekijk dan de pagina ‘Over ons‘.

Algemene werkwijze

Per soort hulpverlening zijn er verschillende werkwijzen, maar altijd geldt:

 • We gaan uit van gesprekken van één tot anderhalf uur.
 • Het eerste kennismakingsgesprek van één uur is vrijblijvend en gratis (met uitzondering van conflictbemiddelingsgesprekken).
 • Tijdens dit eerste gesprek bepalen we samen of een vervolg zinvol is.
 • Bij hulp aan een vrouw neemt mijn vrouw altijd deel aan de gesprekken, evenzo in alle vormen van huwelijkspastoraat.
 • De hulpverlening wordt gegeven in een gespreksruimte bij ons in huis. Uitzonderingen worden gemaakt voor mensen die zich niet of moeilijk kunnen verplaatsen.
 • Mediationgesprekken worden bij voorkeur gedaan in een kantoor in Assen.
 • Freelance geestelijke verzorging: in overleg met betrokkenen.

Duur van een traject

Pastorale Coaching

 • Het streven is om tijdens het eerste gesprek samen een plan van aanpak op te stellen.
 • We gaan na vijf gesprekken altijd evalueren of de aangeboden hulp inderdaad aansluit bij uw hulpvraag.
 • U krijgt lees- c.q. verwerkingsopdrachten waarmee u handvatten en inzichten krijgt. Van u wordt verwacht dat u daar tussen de gesprekken door mee aan de slag gaat.

Huwelijks pastoraat

Het is goed om te weten dat wij vanuit onze christelijke levensovertuiging het huwelijk zien als een verbintenis tussen man en vrouw.

Voorbereiding op het huwelijk

 • De avonden worden door Jan en Greetje samen gegeven.
 • De avonden kunnen per stel of in groepsverband worden gegeven. Uit de praktijk blijkt dat de voorkeur is om het per stel te doen. Het is dan heel persoonlijk en geeft veel openheid.
 • We gaan uit van vier avonden van anderhalf uur.
 • Jullie krijgen het boekje “Op Weg naar Samen” dat als handleiding voor de gesprekken geldt. De onderwerpen zijn: Het huwelijk, plaats van man en vrouw; Geborgenheid en eigenwaarde; Seksualiteit worden hierin toegelicht. Per onderwerp zijn er een of meerdere opdrachten waarvan we van jullie verwachten dat je die maakt voor het volgende gesprek.
 • Ook wanneer er sprake is van een echtscheiding in het verleden en je overweegt om een nieuwe relatie aan te gaan, dan ben je van harte welkom voor deze gesprekken.

Huwelijksinzegeningdiensten

 • Vaak volgt deze dienst op de voorbereidingsgesprekken. Wanneer dat niet zo is dan willen we wel graag n of twee gesprekken vooraf waarin we samen kijken of we deze dienst samen vorm kunnen geven.
 • Als freelance geestelijk verzorger zijn we niet gebonden aan kerkelijke regelgeving.
 • Wanneer wij de dienst verzorgen vanuit, of onder verantwoordelijkheid van, een kerkelijk denominatie dan sluiten we ons aan bij de orde van dat kerkgenootschap.
 • We nemen ruim de tijd om een dienst te organiseren waarin jullie je herkennen en er is voldoende ruimte voor eigen inbreng c.q. wensen.

Focus op je huwelijk

Deze cursus bestaat uit 4-5 avonden die ook op locatie of in samenwerking met een kerk/ gemeente, gegeven kan worden in groepen van maximaal 5 echtparen.

Het programma voor deze cursus is:
1e avond: Verwachtingen van je huwelijk
2e avond: De driehoek in het huwelijk
3e avond: Een avontuurlijke uitdaging
4e avond: Het huwelijksleven van alle dag.

Elke cursusavond bestaat uit 4 onderdelen, namelijk:

 • Bewerking van de grond
  • Korte inleiding over het onderwerp.
 • Zaad zaaien
  • Waarheden over het huwelijk ontdekken
 • Hoop geven
  • Nadenken en bespreking van de waarheden
 • Vruchten plukken
  • Suggesties om het geleerde in je huwelijk toe te passen.

Iedere avond kent een afwisseling van een stukje theorie en oefening. Je zult ontdekken dat er op een avond onvoldoende tijd is om alle oefeningen te doen.

De bedoeling van deze cursus is dan ook om gedurende de periode dat je deze cursus volgt de oefeningen voor een deel thuis doet.
Het vraagt een investering van tijd maar het is zeker de moeite waard.

Relatiepastoraat

Het verschilt erg hoeveel tijd hierin gaat zitten, dat is namelijk erg afhankelijk van de problematiek.

 • Gemiddeld zijn er vier sessies nodig zijn om een en ander in kaart te brengen waarbij ook handvatten worden gegeven om tot herstel te komen.
 • In onze praktijk begeleiden we echtparen dan verder met terugkom-momenten, uitgestrekt over een langer periode.
 • Er worden huiswerkopdrachten meegegeven.

Verlies en rouwpastoraat

Elk traject is heel persoonlijk, want ieder mens verwerkt verlies verschillend. Globaal zeggen we hierover dat we samen met u nadenken over de impact van verlies en rouw. We reiken daarbij handvatten en inzichten aan waarmee u verder kunt. Als leidraad gebruiken we hierin de vier rouwtaken namelijk:

 1. Het aanvaarden van het verlies
 2. Het voelen van de pijn die het gevolg is van het verlies
 3. Het aanpassen aan een leven en een situatie waar de/het dierbare geen deel meer van uitmaakt
 4. De/ het dierbare emotioneel een plek geven en verder leven zonder de/het dierbare

Pastorale hulp binnen palliatieve zorg

 • Deze hulp bieden we in principe bij u thuis of in een ziekenhuis, verpleeghuis of hospice. Wanneer u het liever op een ander plek doet, dan is dat ook mogelijk.
 • In ons eerste gesprek spreken we samen af of er behoefte is aan verdere ondersteuning.
 • Wanneer u het prettig vindt, dan kunnen, in overleg, ook u partner, familie en/of vrienden bij de gesprekken aanwezig zijn.

Voor werkers in de zorg:

Wanneer u werkzaam bent in de zorg kunt u te maken krijgen met levensvragen van patienten/clienten. Vaak gaat dit terloops tussen andere dingen door.

Wanneer er geen tijd is om op deze vragen in te gaan, kunt u uw client wijzen op de mogelijkheid van pastorale hulp binnen palliatieve zorg. Neem gerust contact met ons op om te overleggen wat we kunnen betekenen of vraag via het contactformulier een of meerder exemplaren van de folder Geestelijk zorg thuis aan.

Conflictbemiddeling / mediation

Hebt u een conflict, neem dan contact met ons op voor informatie over conflictbemiddeling c.q. mediation. Het is goedkoper dan een rechtszaak aanspannen. Het proces gaat volgens de onderstaande stappen.

 • Allereerst moet u met degene waarmee u een conflict heeft afspreken om mediation toe te passen. Onze informatie over conflictbemiddeling op onze site kan u daarbij helpen.
 • Hierna hebben we een intakebijeenkomst. Het is belangrijk om u daarvoor van tevoren goed voor te bereiden. U krijgt daarover informatie als de afspraak is gemaakt.
 • Als duidelijk is waar het conflict precies om draait en als helder is geworden welke belangen er bij iedere deelnemer spelen, begeleidt de mediator u bij het zoeken naar een oplossing die voor allen aanvaardbaar is. De mediator stimuleert clienten daarbij in het bedenken van zo veel mogelijk alternatieven.
 • Is die oplossing eenmaal gevonden, dan wordt schriftelijk vastgelegd hoe cliënten hun geschil zullen oplossen.
 • Die afspraken worden vervolgens vervat in een vaststellingsovereenkomst, die door cliënten wordt ondertekend. Deze overeenkomst is juridisch bindend, dus cliënten moeten zich daaraan houden.

Zie ook het artikel: Hoe verloopt een conflictbemiddelingsgesprek op deze site.

Freelance geestelijke verzorger (kerkelijk werker)

Kerken/gemeenten

In veel kerkelijke gemeenten wordt de pastorale zorg gedaan door de leden van de gemeente en/of de predikant/voorganger. Door de drukte van alle dag is het niet eenvoudig pastorale zorg te leveren in situaties waarin meer nodig is. Wanneer er geen predikant c.q. voorganger is, of er is tijdgebrek, dan kan de pastorale zorg voor ouderen, hen die ongeneeslijk ziek zijn een te grote belasting worden. In deze fases van het leven kunnen levensvragen naar boven komen waar een eigen weg in moet worden gevonden. Er is dan vaak behoefte om het hart te luchten. Vanuit Eenheid Geeft Kracht wil ik naast mensen staan en helpen om de gedachten en gevoelens te ordenen.

Verzorgingstehuizen

Vanwege de bezuinigingen hebben verzorgingstehuizen vaak niet meer de beschikking over een vaste geestelijke verzorger. Dan is een freelance geestelijke verzorger een goed alternatief.

Persoonlijk

Het kan zijn dat u, om wat voor redenen dan ook, geen band meer hebt met de kerk maar toch behoefte hebt aan geestelijke zorg. Dat kan zijn bij bijvoorbeeld een aanstaande trouw- of rouwdienst of u wilt gewoon uw hart luchten. Ook dan is een freelance geestelijk verzorger een goede optie.

Vanuit de kerneigenschappen goed kunnen luisteren, oprechte belangstelling in de ander, bewogenheid en innerlijk betrokkenheid bieden we hulp voor een ieder die daar behoefte aan heeft, ongeacht de persoonlijke levensovertuiging. Deze zorg gaat samen met zingeving door mee te leven, en te helpen om beter met het leven om te gaan.

Tarieven: incl. 21% BTW

Wij geloven dat God ons een bediening heeft gegeven en dat die bediening binnen het bereik van ieder moet liggen, zonder dat geld daarbij een barrière vormt. Er kunnen persoonlijke omstandigheden zijn waardoor de genoemde tarieven te hoog zijn. We zijn dan bereid om samen te kijken naar een redelijke overeenkomst die recht doet aan beide partijen. In het eerste gesprek maken we hier afspraken over.

Onze kosten worden voor zover wij weten niet vergoed door een zorgverzekeraar.

Hieronder onze tarievenlijst.

Pastorale coaching

 • Bij Eenheid Geeft Kracht thuis:
  • Kennismakingsgesprek 1 uur:Gratis
  • Per gesprek:€ 45,00 per uur
 • Bij cliënt aan huis:
  • Kennismakingsgesprek 1 uur :Gratis (alleen reiskosten € 0,29 per km)
  • Per gesprek: € 50,00 per uur (excl. reiskosten)

Huwelijksinzegening & huwelijkspastoraat

 • Huwelijksinzegeningsdienst
  • incl. 4 voorgesprekken: € 575,00  incl. BTW (excl. € 0,19 km vergoeding, waarvan 100 km gratis)
 • Relatiepastoraat: € 45,00 per uur
 • Cursus “Focus op je huwelijk”: afhankelijk van plaats en aantal deelnemers. Vraag informatie.
 • Cursus “Op weg naar samen”: afhankelijk van plaats en aantal deelnemers. Vraag informatie.

Verlies- en rouwpastoraat

 • Pastorale hulp binnen palliatieve zorg:
  • Zie pastorale coaching.
 • Rouwverwerking:
  • Zie pastorale coaching.
 • Afscheidsdienst:
  Onze dienstverlening voor een afscheidsdienst bestaat uit:

  • Een voorgesprek (1-2 uur)
  • Het schrijven van de afscheidsdienst, inclusief afstemming met opdrachtgever (5 uur)
  • Het uitvoeren van de afscheidsdienst (2 uur)
  • Een nagesprek (1 uur)

Tarief van € 385,00 (excl. reiskostenvergoeding € 0,19 per km waarvan 100 km. gratis)

Conflictbemiddeling / mediation

Ons tarief is € 75,00 euro per uur excl. reiskosten en eventuele huur van een locatie.

Freelance kerkelijke werker:

Graag gaan we daarover met een kerk/gemeente in gesprek. In principe hanteren we hiervoor een korting van 10% op onze uurtarief.

Lees verder: Over ‘Eenheid Geeft Kracht’. Of bekijk de pagina Over Eenheid Geeft Kracht.