Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website. We dragen er daarom zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het zo goed en efficint mogelijk uit te kunnen voeren van onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. We delen uw gegevens niet met anderen.

Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden uw gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren. We maken hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc.

Gegevens die via deze dienst zijn verzameld, worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.

Vertrouwelijkheid behandeling en begeleiding

Alles wat u ons in de loop van de begeleiding meedeelt, behandelen wij vertrouwelijk, in overeenstemming met de wet op de privacy en de geldende regelgeving in de christelijke hulpverlening. Voor het geven van informatie aan anderen is uw schriftelijke toestemming nodig, tenzij de wet of de ethiek dit anders voorschrijft. Indien uw hulpverlener meent dat hij informatie aan anderen (bijvoorbeeld aan ouders wanneer u minderjarig bent, aan iemand die ernstige schade dreigt te lopen door acties die u onderneemt, etc.) moet doorgeven, is hij behoudens urgente omstandigheden verplicht dit eerst met u te bespreken. Op het intakeformulier kunt u ook aangeven of u instemt met overleg met uw huisarts of met een verantwoordelijke uit uw kerk / gemeente. Hoewel wij dit stimuleren blijft dit uw keuze en uw hulpverlener moet de vertrouwelijkheid die u vraagt maximaal beschermen en verdedigen.

Het is mogelijk dat in het kader van een teambespreking, of in het kader van supervisie die uw hulpverlener volgt (eventueel buiten Eenheid Geeft Kracht – in welk geval uw hulpverlener u de naam en de rol van de supervisor bekend moet maken, en u daarmee moet instemmen), de wijze waarop uw hulpverlener u begeleidt, wordt besproken. Het doel hiervan is uw hulpverlener bij te staan in het verzorgen van een zo goed mogelijke dienstverlening. Ieder die bij een dergelijke bespreking betrokken is, moet zich eveneens aan de regel van de privacy houden.

Om een degelijke hulpverlening te garanderen, houdt uw hulpverlener een dossier bij. Dit dossier blijft tot vijf jaar na het laatste contact in bewaring bij Eenheid Geeft Kracht en wordt daarna vernietigd. U krijgt minstens een maand voor die tijd bericht en kunt er dan voor kiezen om het dossier zelf op te vragen.